Termeni şi Condiţii

1.Termeni generali:

Prezetul document conţine termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului – www.conspiratia.com – Următoarele sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul, sau poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul acestuia.
În înţelesul Termenilor şi Condiţiilor:

A. „Site” înseamnă website-ul www.conspiratia.com
B. „Administratorul site-ului” este cel care administrează în mod constant şi publică conţinut pe conspiraţia.com.
C. „Serviciu” înseamnă orice serviciu oferit pe site, şi / sau orice modul său componentă a acestuia;
D. „Utilizator” reprezintă orice persoană care vizitează sau accesează site-ul, care îşi crează cont pe site sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (3).

2. Drepturile privind conţinutul site-ului:

Informaţiile de pe acest website sunt pur informative. Majoritatea articolelor sunt documentate din multiple surse. Site-urile de la care provine informaţia vor fi listate în conţinutul articolelor. Materialul publicat aparţine autorului, acesta având toate drepturile rezervate.

Conţinutul şi elementele de grafica ale site-ului, inclusiv conţinutul în format text şi orice alt material transmis sub orice formă şi de către Utilizatori (4) (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparţin Administratorului Site-ului şi partenerilor săi şi reprezintă conţinutul Site-ului.

În cazurile în care conţinutul site-ului, indiferent de zona în care se afla în site şi indiferent de tip, este preluat de administratorului site-ului de la alţi producători / emitenţi de conţinut sau materiale în fomat text, imagine, grafica, secvenţe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale şi regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înţeleg şi accepta ca administratorul site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele şi informaţiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul şi caracterul de „comunicate de presă.”

Utilizatorii înţeleg şi accepta ca toate informaţiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ şi orientativ, iar ca administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz şi în niciun mod pentru veridicitatea şi validitatea conţinutului site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obliga să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care adminstratorul site-ului le deţin asupra / în legătură cu conţinutul acestuia.Utilizatorii înţeleg şi accepta ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii / proprietarii conţinutului site-ului.

Conţinutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale şi de informare, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenţie directă ori indirectă privind obţinerea de profituri sau câştiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul administratorului site-ului.

Conţinutul site-ului poate fi reprodus cu condiţia de a fi specificate sursa, autorul, respectiv link către materialul cu pricina. În caz contrar, administratorul sit-ului îşi rezerva dreptul de a lua măsurile necesare raportării şi eliminării materialului folosit fără drept.

Este strict interzisă postarea pe site a oricărei formă de conţinut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvenţe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, şoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi şi libertăţi ale omului potrivit legislaţiei în vigoare.

Utilizatorii înţeleg şi accepta ca în cazul încălcării în orice mod şi în orice măsură a vreuneia din prevederile Termenilor şi Condiţiilor, administratorul site-ului va putea opta în mod discreţionar pentru suspendarea totală sau parţială a accesului utilizatorului la orice serviciu al site-ului, inclusiv grupurile deţinute pe alte reţele sociale sau de internet.

Utilizatorii înţeleg şi accepta ca site-ul le oferă doar o platformă de comunicare şi informare şi doar ei sunt responsabili pentru orice materiale, date şi informaţii postate pe site, indiferent de forma şi partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) şi pentru orice efecte juridice şi / sau comerciale derivând din acestea

Nu ne asumăm răspunderea în cazul schimbării percepţiei despre mediul înconjurător şi realitate în general. Recomandăm filtrarea tuturor informaţiilor primite pentru o mai bună înţelegere. Mare parte din materialul publicat reprezintă subiect de dezbatere, multe din concluzii fiind lăsate la latitudinea cititorilor.